سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بهاری – دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
خدیجه تقوی – دانشگاه پیام نور ساری گروه شیمی
فاطمه موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
بهار دستاران –

چکیده:

سنتز ذرات مزوحفره ی اکسید نیکل NiO با دیواره های بلورین به روش ساده ی سل – ژل انجام گرفت تکنیکهای پراش پرتوایکس XRD ومیکروسکوپ الکترونی روبشی SEM جهت بررسی این ذرات مزوحفره مورد استفاده قرارگرفتند اکسیدنیکل تهیه شده به این روش دارای روزنه های کوچکی است که درگستره ی مزوحفره قرار دارد نتایج نشان داده است که مزوساختاری که از طریق تجمع نانوبلورک ها و اسید استاریک درپیش ماده تشکیل شده است نقش مهمی در تشکیل س اختار مزوحفره ی نهایی دارد.