سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا صفرجوهری – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود فیض –

چکیده:

دراین تحقیق اسیداچ به عنوان یکی از مهمترین مواد حدواسط که درسنتز تعدادزیادی از رنگها مورد استفاده قرار میگیرد توسط چهارمرحله از فرایندهای واحد که عبارتند از: سولفونه کردن نیتره کردن آمینه کردن و ذوب قلیایی از نفتالین سنتز و بهعنوان ماده کوپله کننده درساخت چندین رنگینه از گروه رنگینه های مونوآزو به کارگرفته شد از انجا که یک رنگرزی عملی آگاهی داشتن از سرعت رنگرزی و شرایط تعادل رنگرزی درانتخاب رنگینه و رسیدن به نتایج مطلوب از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا یافتن پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی مواد رنگزا حائز اهمیت است محاسبه پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی با دراختیار داشتن رنگینه و استفاده از روشهای تدوین شده موجود امکان پذیر می باشد ولی از آنجا که روش ویژه ای برای آگاهی از سرعت و تعادل رنگرزی بدون دردست داشتن رنگینه ارایه نشده بود لذا بخشی از این تحقیق به بررسی قابلیت پیش بینی پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی مواد رنگزا ا توجه به پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی مواد حدواسط به کاربرده شده درساخت این مواد اختصاص داده شد