سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه
محمد حسین شریعت – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

امکان پذیری سنتز کردن کامپوزیت های سرامیکی نیترید آلومینیم – کاربید سیلیسیوم توسط واکنش سنتز دما بالای خود پیشرو ( سنتز احتراقی ) از طریق مشتعل ساختن مخلوط پودری آلومینیوم / آزاید سدیم / سیلیسیوم / کربن و همچنین نیترید آلومینیوم / سیلیسیوم / کربن در اجاق میکروویو مورد بررسی قرار گرفت . آزاید سدیم به عنوان منبع نیتروژن جامد استفاده گردید تا به همراه پودر آلومینیم فلزی ، نیترید آلومینیم را به عنوان یک جز از کامپوزیت مورد نظر تشکیل دهد . ریز ساختار وترکیب شیمیایی محصولات نهایی به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس، مورد تحلیل قرار گرفت .