سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عامر کریم بیگی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و ص
پویا شریفی – دانشجوی کارشناس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ا
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش ، سنتز احتراقی ترکیب بین فلزی آلومیناید نیکل به کمک گرمایش مایکروویوی از قرص های ساخته شده از مخلوط پودری اجزای سازنده مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمیش های مقدماتی نشان داد که در صورت استفاده از تکیه گاه کاربید سیلیسیم به عنوان جاذب انرژی مایکروویو می توان به صورت موفقیت آمیز به محصول ذوب شده رسید. ازمایش های اصلی برای بررسی اثر توان مایکرووی و میزان فشرده سازی قرص (فشار دستگاه پرس) روی زمان انجام واکنش ، ترکیب محصول ، ریز ساختار و ریز سختی انجام پذیرفت. در این آزمایشها ، فرایند سنتز حدود ۲ گرم مخلوط پودر نیکل و آلومینیم با نسبت اتمی ۱:۱ ، با میزان فشرده سازی ۸۵ تا ۵۶۶ مگاپاسکال و توان اعمالی ۴۴۰ تا ۱۱۰۰ وات ، ۳۰ تا ۱۰۰ ثانیه به طول انجامید . نتایج نشان داد که با تغییر میزان فشرده سازی در توان ثابت ۱۱۰۰ وات ، ترکیب محصول همواره NiAl است، حال آنکه با کاهش میزان فشرده سازی ، ریز ساختار درشت تر و عدد ریز سختی کمتر می شود. همچنین تغییر توان مایکروویو در میزان فشرده سازی ثابت ۱۹۸ مگاپاسکال ، تاثیر چندانی روی اندازه دانه و ریز سختی نشان نداد و مشاهده شد که درتوان اعمالی ۴۴۰ وات ، ترکیب Ni2Al3 حاصل می گردد.