سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان –
سارا مقصودلوراد –

چکیده:

لیگند شیف باز salen از واکنش تراکمی سالسیل الدهید و اتیلن دی امین تهیه شده و سپس در یک فرایند بازروانی با محلول اتانولی vo(acac کمپلکس شیف باز vo(salen) تهیه می شود محصول به دست امده به روش FT-IR موردشناسایی قرارگرفته است کمپلکس vo(salen) درحضور ترشری بوتیل هیدروپراکسید TBHP به عنوان کاتالیزوری فعال در تبدیل سیکلوهگزن به اپوکسی سیکلوهگزان مورد استفاده قرار می گیرد.