سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادقی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سعیده قدیم – دانشجو
زهرا علی مردان – مربی

چکیده:

هیدروژل نانوکامپوزیت توسط پلیمریزاسیون آکریلیک اسید برروی سدیم الژینات با استفاده از آمونیوم پرسولفات به عنوان آغازگر رادیکالی متییلن بیس آکریل آمید به عنوان شبکه ساز و مونت موریلونیت به عنوان نانوکلای سنتز شد ساختارهیدروژل نانوکامپوزیتی حاصل توسط طیف سنجی SEM FT-IR مورد تایید قرارگرفت توانایی جذب هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده بدرمحلولهای با ۱۲-۱PH و درمحلولهای نمکی متفاوت اندازه گیری شد همچنین سنتیک جذب درآب مقطر مورد بررسی قرارگرفت