مقاله سنتز، مشخصه یابی و بررسی دمای گذار نظم بار نانوذرات (La2-xSrxNiO4(x≈0.33 به اندازه ذرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۳۷ تا ۶۵۶ منتشر شده است.
نام: سنتز، مشخصه یابی و بررسی دمای گذار نظم بار نانوذرات (La2-xSrxNiO4(x≈0.33 به اندازه ذرات
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکلایت
مقاله سل-ژل
مقاله نظم بار
مقاله خواص الکتریکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاه مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامیان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نیکلایت با فرمول عمومی La2-xSrxNiO4 و با در صد آلایش x»۰٫۳۳ به روش سل- ژل تهیه شد. با تغییر در دمای بازپخت و پارامترهای رشد سعی شد ذراتی با اندازه های دانه متفاوت ایجاد شود. ساختار بلوری و خصوصیات فیزیکی آن ها به وسیله تکنیک های طیف پراش پرتو X، تبدیل فوریه طیف عبوری مادون قرمز، طیف سنجی پاشندگی انرژی پرتو X ساطع شده، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اندازه گیری مقاومت الکتریکی با دما بررسی شد. نتایج XRD و بررسی مورفولوژی سطح نمونه ها با SEM نشان داد که کمترین دمای بازپختی که در آن فاز خالص تتراگونال مورد نظر تشکیل می شود، ۹۲۰ درجه سانتی گراد است. با افزایش دمای بازپخت، اندازه بلورک ها از ۵۰nm تا ۲mm افزایش یافت. اندازه گیری طیف عبور اپتیکی (FTIR) نمونه ها نشان داد طول پیوند Ni-O در نمونه دارای اندازه بلورک کوچک تر، کوتاه تر است که این نتیجه در تطابق با کاهش ثابت های شبکه a و c با کاهش دمای بازپخت و اندازه بلورک ها است. نتایج اندازه گیری های مقاومت الکتریکی با دما نشان داد که دمای نظم بار با کاهش اندازه ذرات کاهش می یابد.