سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره دریکوند – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
جعفر عطار قراملکی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
ماریلین اولمستد – دانشکده شیمی، دانشگاه کالیفرنیا، کالیفرنیا

چکیده:

کمپلکس (H5O2)(C3H7N6)3[Mn(C7H3NO4)2]2(OH).(C7H5NO4).5(H2O) با استفاده از پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلیک اسید، ملامین و منگنز II ستات به نسبت مولی ۱ :۲:۲ تهیه شده است. این کمپلکس در سیستم بلوری مونوکلینیک و گروه فضایی C2/c و با چهار مولکول در سلول واحد متبلور میشود. ابعاد سلول واحد در این کمپلکس عبارت است از: a = 27.1406 (16) Å, b = 23.1672 (13) Å, c = 9.7838 (6) Å and β = ۱۰۸٫۸۱۹ (۳) در این ترکیب افزون بر نیروهای وان دروالس و برهم کنشهای جفت یون، وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف O—H···O, O—H···N, N—H···O, N—H···N, C-H···O نیزبرهمکنش های C-O···π موجب ایجاد یک سیستم اَبر مولکولی خودمجموعه ساز شده است.