سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره دریکوند – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
مسعود – رفیع زاده
آندیا نعمتی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده:

کمپلکس ۱۲ C19 H18 Fe N5 O با استفاده از ترکیب انتقال پروتون به فرمول (pydaH)(hypydc از واکنش بین ۴- هیدروکسی پیریدین- ۶،۲ -دی کربوکسیلیک اسید، پیریدین- ۶،۲ – دی آمین و سولفات آهن II به ترتیب در نسبت مولی ۲ به ۱ تهیه شده است. این کمپلکس در سیستم بلوری مونوکلینیک و گروه فضایی P21/n با چهار مولکول در سلول واحد متبلور میشود. ابعاد سلول واحد در این کمپلکس عبارت است از : (فرمول در متن اصلی مقاله) در این ترکیب افزون بر نیروهای وان دروالس و برهم کنشهای جفت یون، وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف C-H···O و O-H···O ،N-H···O نیز انباشتگی C-O···π و π-π ،C—H···π موجب ایجاد یک سیستم ابر مولکولی خودمجموعه ساز شده است.