سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ژانت سلیمان نژاد – دانشکده شیمی دانشگاه ایلام
فروزان همتی – دانشکده شیمی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
علی مرسلی – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین آقا بزرگ – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

ترکیب (bipyH)[Mn(pydc)2]n(bipy)∙۶H2O یا (C10H9N2)[Mn(C7H3NO4)2]n(C10H8N2)∙۶H2O از واکنش بین پیریدین ۳ ، ۲- دی کربوکسیلیک اسید ۲ pydcH و ۴ ، ۴- بی پیریدین -bipy 4 ،۴ منگنز (]]) تهیه شده است. شناسایی این ترکیب با استفاده از پراش پرتو ایکس تک بلور انجام شده است. این ترکیب در سیستم مونو کلینیک با گروه فضایی P21/n با چهار مولکول در سلول واحد متبلور می شود. پارامترهای سلول واحد در این ترکیب عبارت اند از a = 22.2100(2) Å ، b = 6.6599(4) Å ، c = 23.592(2) Å ، β = ۱۰۴٫۰۱۴ (۳)° lrnhv مقدار R نهایی آن ۰/۰۴۴ برای ۸۹۶۰ بازتاب است. این ترکیب از کمپلکس آنیونی [Mn(pydc)2]¯ که بصورت پلیمری می باشد و در واحد تکرار شونده آن اتم ۱Mn با آرایش فضایی یکسان وجود دارد، همچنین از کاتیون (فرمول در متن اصلی مقاله) و یک مولکول (فرمول در متن اصلی مقاله) دو مولکول آب غیر کوئوردینه تشکیل شده است. در اطراف اتم فلز در کمپلکس آنیونی با عدد کوئوردیناسیون ۶ آرایشهشت وجهی واپیچیده را داریم. به این معنی که دو گروه پیریدین- ۳،۲ -دی کربوکسیلیک اسید هر یک به عنوان لیگاند دو دندانه عمل کرده ویک اتم نیتروژن ویک اتم اکسیژن خود را در اتصال به فلز مرکزی شرکت می دهند. علاوه برآن دو پل آنیونی اکسیژن از دو پیریدین- ۲،۳ -دی کربوکسیلیک اسید داریم که باعث ایجاد ساختار پلیمری آنیون می شوند که روی هم رفته عدد کوئوردیناسیون ۶ را در واحدآنیونی به وجود می آورند. در این ساختار بلوری اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیله بر هم کنش های غیرکووالانسی نظیرپیوند هیدروژنی نیز انباشتگی C—H∙∙∙π ، π—π و …. به یکدیگر متصل شده وتشکیل شبکه سه بعدی ابر مولکولی می دهند.