سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره خطیبی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
محمد کوتی –

چکیده:

بازشیف HL از واکنش بنزهیدرازید با استیل -۲- پیریدین تهیه شد سپس کمپلکسهای۲ Zn(L)2 ] [Cu(L) ] از واکنش نمک های استات Cu(II), Zn(II) با لیگاند HL سنتز گردیدند لیگاند بازشیف و کمپلکسهای آن توسط روشهای طیف سنجی FT-IR, HNMR شناسایی شدند همچنین کمپلکسهای سنتز شده توسط روشهای آنالیز عنصری و ترموگراویمتری بررسی گردیدند.