سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه محمدپور – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
محمد کوتی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در این کار تحقیقاتی لیگاند بازشیف N’- 5-برمو – ۲- هیدروکسی بنزیلیدن بنزوئیل هیدرازون H2L از واکنش بنزهیدرازید با اورتووانیلین سنتزش د این لیگاند توسط روشهای طیف سنجی FT-IR,HNMR مورد شناسایی قرارگرفت سپس از واکنش این لیگاند با نمکهای استات یونهای فلزی CU2+,Ni2+ ونمک کلریدآهن Fe+3 کمپلکسهای [Cu(L)(H2O)] ،[Ni(HL)2]. 3H2O و[Fe(L)(H2O)Cl]Cl سنتز شدند. کمپلکس ها توسط آنالیز عنصری و روش های طیف سنجیUV-Vis و IR مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین رفتار حرارتی و استوکیومتری کلیه کمپلکس ها توسط روش ترموگراویمتری (DTG , TG بررسی شد.