سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه محمدپور – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت –
محمد کوتی – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

بازهای شیف وکمپلکس های فلزی آنها خواص بیولوژیکی و کاتالیزوری متنوعی از خود نشان می دهند. با توجه به نقش مهم بازهای شیف در پیشرفت شیمی کوردیناسیون، در این کار تحقیقاتی لیگاند بازشیف N’- 5-برمو – ۲- هیدروکسی بنزیلیدن بنزوئیل هیدرازون H2L از واکنش بنزهیدرازید با ۵- برمو- ۲- هیدروکسی بنزآلدهید سنتز شد. این لیگاند توسط روش های طیف سنجی FT-IR,HNMR مورد شناسایی قرارگرفت سپس از واکنش این لیگاند با نمک های استات یون های فلزی Cu2+ ،Ni2+ و نمک کلرید آهنFe3+ کمپلکسهای Fe(L)(H2O)Cl]Cl و [Cu(L)]2 ،[Ni(HL)2(H2O)]سنتز شدند. کمپلکس ها توسط آنالیز عنصری و روش های طیف سنجی UV-Vis و IR مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین رفتار حرارتی و استوکیومتری کلیه کمپلکس ها توسط روش ترموگراویمتری (DTG , TG بررسی شد.