سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهوردیزاده – تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

این کمپلکس از ترکیب لیگاند ۴- پیریدین کربوکسیلیک اسید با نمک سرب (II) استات سه آبه به نسبتهای مولی ۲ به ۱ در حلال آب و به روش لوله شیشهای با شاخه جانبی تهیه گردید. کمپلکس به دست آمده توسط طیفهای FT-IR تجزیه عنصری ۱۳C NMR 1 و H NMR مورد شناسایی قرار گرفت و به وسیله پراش پرتو x ساختار آن تعیین گردید. سپس رفتار حرارتی کمپلکس در فاصله دمایی C 700 -30 مورد مطالعه قرار گرفت.