سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهوردیزاده – تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

از واکنش لیگاند ۸- هیدروکسی کینولین با نمک های سرب (II) نیترات و پتاسیم تیوسیانات به نسبتهای مولی ۱ به ۱ به ۲ در حلال متانول آب کمپلکس [Pb(8-Quin)(SCN)]n تهیه گردید. سپس در حلال DMF نوبلور شد. کمپلکس بدست آمده توسط طیفهای ۱H ، FT-IR C NMR ، NMR13 آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفت و بوسیله پراش پرتو – x ساختار آن تعیین گردید. سپس رفتار حرارتی کمپلکس در فاصله دمایی C 700 – 30 مورد مطالعه قرار گرفت.