مقاله سنتز، تعیین ساختار و فعالیت ضد باکتری نانو ذرات نقره حاصل از پسماندهای آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: سنتز، تعیین ساختار و فعالیت ضد باکتری نانو ذرات نقره حاصل از پسماندهای آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات
مقاله نقره کلرید
مقاله فعالیت ضد باکتری
مقاله نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالو شکوه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مقادیر زیادی پسماند کلرید نقره مربوط به آزمایشات موهر در آزمایشگاه های آموزشی و صنعتی تولید می شود. با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی ناشی از رهاسازی و تجمع آن ها، این پروژه با هدف طراحی روشی ساده، بهینه، با بازده بالا برای بازیابی نقره به فرم نانو ذرات نقره با خاصیت ضد باکتریایی ارائه شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بر پسماند جمع آوری شده از آزمایشگاه های آموزشی در طول یک ترم تحصیلی انجام گرفت. در سنتز نانو ذرات نقره، از محلول فرمالین به عنوان احیا کننده و پلی وینیل پیرولیدون به عنوان پایدارکننده استفاده شد. اندازه نانو ذرات، توزیع اندازه ذرات و پایداری آنها به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذار، پراکندگی نور پویا و طیف سنجی جذبی مرئی – فرابنفش بررسی شده و خاصیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره حاصل، با اندازه گیری حداقل غلظت ممانعت (MIC) به روش غلظت سریالی مطالعه گردید.
نتایج: یافته های این مطالعه نشان دادند که بهترین بازده بازیابی نقره با لحاظ نمودن سنتز ذراتی با اندازه کوچک و توزیع اندازه ذرات کم در حضور ۰٫۷ مولار آمونیاک و نسبت مولی فرمالین به کلرید نقره برابر ۲ حاصل می شود. میزانMIC  برای باکتری های استاندارد E-coli و S. aureusATCC 29213 برابر با ۵۰ppm و برای پاتوژن جهش یافتهAcinetobacterbaumanii  برابر ۲۵ppm به دست آمد.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت روش ارائه شده، روشی بسیار ساده و موثر در بازیابی نقره به فرم نانو ذرات نقره از پسماندهای آزمایشگاهی است. نانو ذرات حاصل دارای خاصیت ضد باکتریایی مناسب می باشد که این امر موجب ارزش افزوده فرآیند بازیافت می شود.