سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد آذرکیش – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
طاهره صداقت – گروه شیمی- دانشکده علوم -دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا هیودی – دانشکده فنی و حرفه ای – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بازشیف H2L از واکنش ۲-آمینو -۴-کلروفنل با ۱و۳- دی فنیل -۱و۳- پروپان دی اون تهیه شد سپس کمپلکس های ZnL1 و CuL1 2 و NiL1 2 از واکنش استات Ni(II) , Cu(II) , Zn(II) با لیگاند فوق سنتز گردیدند بازشیف و کمپلکس های آن توسط روش های طیف سنجی IR,HNMR و آنالیز عنصری شناسایی شدند همچنین رفتار گرمایی کمپلکس ها توسط روش ترموگراویمتیر بررسی گردید بررسی ها نشان میدهد که در کلیه کمپلکس ها لیگاند بازشیف بصورت آنیون دو ظرفیتی و سه دندانه ای با اتم های دهنده O,N,O به یون فلزی کئوردینه می شود و یک ساختار دیمر تشکیل می گردد. فعالیت ضدباکتری لیگاندو کمپلکس ها درمقابل یک باکتری گرم مثبت و یک باکتری گرم منفی بررسی شد و با داروهای استاندارد مقایسه گردید.