سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ربابه صفیعی – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
ربابه بشیری – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
معصومه محمدی – دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
زهره رنجبر رشیدی – دانشگاه تربیت مدرس–دانشکده علوم پایه – گروه شیمی

چکیده:

دو کو-کریستال از ۲و’ ۲ دی آمینو ۴ و’ ۴ بیس (۱ و ۳ تیازول) DABTZ با ۱و ۲- بیس (۴- پیزیدیل) اتیلن دی آمین bpen و ۲ و ۵- بیس (۴- پیزیدیل) ۳و۴- دی آزا- ۲و۴- هگزادی ان bpdh ترتیب [(DABTZ)(bpdh)] و [(DABTZ)(bpen)] سنتز و به وسیله آ نالیز عنصری، طیف بینی ها ی IR, 1H NMR-, 13C NMR مطالعات حرارتی وبلور نگاری X-ray شناسایی شده اند. خود تجمعی این ترکیبات در حالت جامد به علت تشکیل پیوند هیدروژنی و برهم کنش های (π-π) Stacking می باشد.