سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صالح رازینی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سید مسعود مقدس تفرشی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سید محمد تقی بطحایی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

در این مقاله به منظور آینده پژوهی در موضوع توسعه نیروگاهی در ایران جهت تامین تقاضای برق در بلند مدت، سناریوهایی طراحی و تحلیل شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست های انرژی کشور در حوزه تولید برق بر روی سهم انواع نیروگاه ها در آینده می باشد. از آنجا که منابع انرژی قابل استفاده برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی منابع فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم می باشد، سه سناریو برای آینده صنعت برق که هرکدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی و مطالعه خواهد شد. برای این منطور با مطالعه وضعیت فعلی عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در ایران، روندهای محتمل برای آینده تولید برق در کشور بررسی و پاسخ های محتمل برای این پرسش که « چه زمانی، چه نیروگاه هایی و با چه ظرفیتی باید ساخته شود تا بتوان تقاضای برق را به نحو مطلوبی تامین کرد؟» واکاوی می گردد. در این راستا به کمک نرم افزار LEAP سه سناریو برای تامین تقاضا تا ۲۰ سال آینده طراحی و در قالب برنامه های ۵ ساله ارائه می گردد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که سهم منابع فسیلی تا سال ۱۴۰۹ در سناریو مبتنی بر انرژی های فسیلی که همان ادامه روند موجود می باشد حدود ۸۲ درصد خواهد بود. در حالیکه اگر سیاست توسعه استفاده از انرژی هسته ای اتخاذ گردد (سناریو دوم) سهم منابع فسیلی به حدود ۶۷ درصد و در صورت تاکید بر گسترش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.