سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریا رهنماوثوق – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

از انجایی که افلاتوکسینها یکی از مهمترین گروههای مواد موتاژنیک ، سمی و سرطان زا در غذاها می باشد و به عنوان یک خطر بالقوه در سلامتی مطرح می باشد الودگی زدایی بیولوژیکی افلاتوکسین ها با استفاده از میکروارگانیسم ها یکی از استراتژی هایی است که به خوبی برای مدیریت افلاتوکسین ها د رمواد غذایی استفاده می شود عمده باکتریهایی که در این زمینه بررسی شده اند اسید لاکتیک باکتریها می باشند نژآدهای خاصی از باکتریهای اسید لاکتیک از طریق اتصال با افلاتوکسین B1 قادر به حذف آنها از محیط کشت و موادغذایی می باشند این باکتریها در هر دو فرم زنده و غیرزنده تحت تیمار حرارت یا اسید استفاده می شوند و باکتریها در هر دو شکل قادر به حذف افلاتوکسین ها از محیط می باشند حال دراین مقاله وضعیت موجود تحقیق دراین زمینه مرور می شود