سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا الماسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم گره حشره شناسی
جهانشیر شاکرمی – گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان
مجید فلاحزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم گره حشره شناسی

چکیده:

سمیت تنفسی اسانس گیاهان پونه ، اسطوقودوس ، رزماری و مرزه روی حشارت بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرارگرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد اسانس های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند آزمایش در شرایط دمایی ۳۰±۲ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۶۰±۵ درصد در تاریکی انجام شد درغلظت ۰/۵۶ میکرولیتر برمیلی لیتر اسانس گیاهان پونه، اسطوقودوس رزماری و مرزه به ترتیب باعث ۸۷/۷۸ ، ۵۷/۳۲ ، ۶۵/۱۱ ، ۹۵/۷۸ درصد مرگ و میر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات شدند مقادیر LC50 برای گیاهان پونه، اسطوقودوس ، رزماری و مرزه به ترتیب ۰/۱۰۶ ، ۰/۳۲۲ و ۰/۲۰۵ ، ۰/۰۶۹ میکرولیتر برمیلی لیتر محاسبه شد.