سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه مبکی – بخش حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ا
سیدعلی صفوی –
محمدحسن صفرعلیزاده –

چکیده:

هرساله به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد محصولات کشاورزی در انبارها به وسیله ی آفات و سایر عوامل زیان آور از بین می روند. بنابراین امروزه تحقیقات در جهت استفاده از اسانس های گیاهی متمرکز شده که در مقایسه با سموم شیمیایی خطرات بسیار کمتری را بر روی محیط زیست و مصرف‌کنندگان این محصولات دارند. در این تحقیق اثر تشدید‌کنندگی دی‌اتیل مالئات بر خاصیت حشره‌کشی عصاره سیر علیه حشرات کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات بررسی شد. بر پایه آزمایشات مقدماتی سینرژیست به نسبت ۱:۸ با استون حل شد، حشرات یک ساعت در ظروف پتری‌ حاوی کاغذصافی‌های آغشته به یک میلی‌لیتر محلول سینرژیست در کف و بالای ظرف قرار گرفتند. سپس ۲۴ ساعت در معرض تدخین ۵ غلظت از اسانس قرار گرفت. LC50 برای حشرات در معرض اسانس بر اساس تجزیه پروبیت ۶۲۰/۱۸۹ میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد در صورتی که با سینرژیست ۶۴۵/۱۱۲ میکرولیتر بر لیتر هوا بود. زیست‌سنجی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط دمایی ۱±۲۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و در تاریکی انجام شد. آزمایشات در سه تکرار مستقل در زمان ۲۴ ساعت با ۳۰ حشره کامل در هر تکرار صورت پذیرفت. این تحقیق در بهار سال ۹۰ در دانشکده کشاورزی ارومیه انجام گرفته است