مقاله سمیت سلولی نانوذرات در محیط Invitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: سمیت سلولی نانوذرات در محیط Invitro
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربرد نانوذرات
مقاله سمیت سلولی
مقاله رادیکال های آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی کوچصفهانی هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاربرد نانوذرات در شاخه های مختلف پزشکی و علوم پایه نسبت به گذشته رشد بیشتری داشته است. کوچک بودن این ذرات باعث شکل گیری سطح فعال بالا می گردد، که این امر خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی منحصر به فردی را به آنها می دهد. این ذرات در عبور از سدهای بیولوژیکی درون بدن با مشکل چندانی مواجه نمی شوند. از این رو می توانند به عنوان حامل هایی برای انتقال هدفمند داروها و سایر مواد به درون سلول های هدف مورد استفاده قرار گیرند. همین کاربرد روز افزون می طلبد تا اثرات سمی ممکن آنها علیه سلول های هدف و سلول های مجاور آنها بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه سعی ما بر این بوده تا اثرات مختلف ذرات در محیط invitro را مرور کنیم.
مواد و روش ها: مقالات مرتبط با این مطالعه مروری از منابع
Google ,Elsiver science ,Pub Med با استفاده از کلمات کلیدی نانوذرات، سمیت، رشد و تمایز استخراج شدند.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، نانوذرات قادرند تا هم اثرات مثبت و هم منفی از خود بر جای گذارند. تجربیات invitro نشان می دهد مکانیسم اصلی عملکرد آنها بر پایه تغییر دادن سطح ROS درون سلول ها است.
نتیجه گیری: نتایج برگرفته از مطالعات گزارش شده نشان می دهند که نانوذرات قادرند تا سطح ROS درون سلول را تغییر دهند و رشد و تمایز انواع سلول ها را تحت تاثیر قرار دهند.