سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی قره آغاجی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
عبدالحسین ساعدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گروه الکترونیک

چکیده:

نانوژنراتورهایی که با موج صوتی راه اندازی م یشوند با استفاده از سیمهای تکی که از پلو اتصال یافته و آرایه های نانوسیمی عمودی منظم ساخته شده اند که دررنجهای فرکانسی ۳۵-۱۰۰۰ هرتز کارمی کنند انرژی الکتریکی که با ژنراتور تک سیمی single wire generator) swg تولید می شود دارای رابطه ی خطی با انرژی آکوستیک ورودی می باشد که فرکانس تاثیری درکارایی swg ندارد با نفوذ دادن نقاط کوانتومی CdS/CdTe درطول نانوسیم های عمودی سلول ترکیبی ساخته شد که می توانست بطور همزمان از انرژی های صوتی و خورشیدی بهره برداری کند این دستاورد باریکه ای برای بهره برداری کارا از انرژیهای موجوددرمحیط اطراف را بوجود آورده و نشان میدهد که بجای استفاده از نور به تنهایی می توان از دیگر صور انرژی نیز برای تولید انرژی درکنار هم استفاده کرد