مقاله سلامت معنوی مدلی برای کاربرد در پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: سلامت معنوی مدلی برای کاربرد در پرستاری
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت معنوی
مقاله سلامت جسمی
مقاله سلامت روانی
مقاله سلامت اجتماعی
مقاله اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان بهداشت جهانی سلامت را در چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی طبقه بندی می کند. پرستاران از مهم ترین حرفه ها در تیم سلامت هستند که بر سلامتی مردم تاثیر می گذارند. برای اینکه این تاثیرگذاری همه جانبه و به سمت بهبود و کمال باشد، می بایست موضوع سلامت معنوی همچون سایر ابعاد سلامت در پرستاری تعریف و تبیین شده و مدلی از سلامت معنوی به عنوان پایه اقدامات پرستاری مورد توافق قرار گیرد. هدف از این مقاله ارائه یک مدل برای درک سلامت معنوی در پرستاری است. این مدل به تشریح روابط سلامت معنوی با سایر ابعاد سلامت پرداخته و برای این روابط حالت سلسله مراتبی در نظر می گیرد. بر اساس این مدل هسته اصلی سلامت بعد معنوی آن است و سایر ابعاد به عنوان لایه های محافط از این هسته مرکزی حمایت می کنند. پرستاران با در نظر گرفتن این مدل می توانند بررسی ها، مداخلات و ارزیابی های خود را به گونه ای طراحی کنند که حداکثر میزان سلامت مددجود در بعد معنوی حفظ شده و افزایش یابد.