مقاله سلامت عمومی بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: سلامت عمومی بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در گرگان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمی ماژور
مقاله سلامت عمومی
مقاله کارکرد اجتماعی
مقاله افسردگی
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میربهبهانی نرگس بیگم
جناب آقای / سرکار خانم: جهازی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: عاقبتی املشی یاسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تالاسمی ها شایع ترین اختلال ژنتیکی در جهان است. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت عمومی بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در گرگان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی ۱۶۳ بیمار مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز آموزشی – درمانی طالقانی گرگان انجام شد. وضعیت روانی – اجتماعی بیماران با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی (GHQ-28) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: ۴۴٫۲ درصد بیماران از نظر وضعیت روانی – اجتماعی طبیعی، ۴۶ درصد دارای علایم مشکوک به اختلال روانی و ۹٫۸ درصد مبتلا به اختلالات روانی – اجتماعی بودند. بیشترین مشکل مربوط به اختلال کارکرد اجتماعی (۱۲٫۹ درصد) و افسردگی (۱۰٫۴ درصد) و کمترین مشکل مربوط به اضطراب (۴٫۹ درصد) بود. بین وضعیت روانی – اجتماعی بیمار با شغل مادر، سطح تحصیلات بیمار و سابقه ابتلا به بیماری های دیگر ارتباط آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).
نتیجه گیری: از نظر سلامت عمومی اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی دو مشکل اصلی بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور است.