سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – دکتری مدیریت دولتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمدرضا حری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در جهان امروز بسیاری از فعالیتهای اساسی و عمده مورد نیازجوامع را سازمانهای گوناگون انجام می دهند ، بنابراین می توان گفت رشد و پیشرفت جوامع ، تابعی از پیشرفت سازمانهاست . بدین ترتیب سلامت هر سازمان نیز بطور مستقیم بر سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد . در سازمانهای سالم روحیه و عملکرد کارکنان بالاست وبه کارشان تعهد دارند و به کار کردن در این سازمان افتخار می کنند . سلامت سازمانی متغیری است که نقش عمده ای در اثربخشی در داخل و خارج از هر سیستم دارد . در این مقاله تلاش می شود تا ابتدا مفهوم سلامت سازمانی و سپس نشانه های سلامت یا بیماری سازمان ، سازمان سالم و ویژگیهای آن ، عناصر و ابعاد سلامت سازمانی ، مدل ایجاد و استقرار نظام اداری سالم ، سالم ساختن سازمان ، اصول سازمانهای سالم ، اقداماتی در جهت سلامت سازمانی ، منا بع سلامت سازمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد