سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

منصور باقری – عضو هیئت علمی و مسئول مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

یکی ازموضوعات و بخشهای تاثیر گذار برتوسعه پایدار سلامت است و مرکز این توسعه هم انسان ها قرا ردارند اکثریت این انسانها در کشور ما جوانند و درصد قابل توجهی از این جوانان نیز در دانشگاههای مختلف به سر می برند بنابراین برنامه ریزی در راه ارتقا سلامت دانشجویان می تواند نقش اساسی در جهت توسعه پایدار داشته باشد آگاهی از وضعیت سلامت روان دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و شناسایی دانشجویانی که به لحاظ عدم برخورداری از مهارتهای مقابله ای مناسب و حمایت های اجتماعی در معرض خطر می باشند و همچنین شناسایی علائم و نشانه های آسیب پذیری در برابر سوء مصرف مواد یا اقدام به خودکشی می تواند در راه برنامه ریزی مناسب یاریگر ما باشد. به منظور بررسی اسیب پذیری افراد از جمله دانشجویان باید متغیرهای مختلفی همچون مشکلات مالی اجتماعی تحصیلی و محیطی را درنظر گرفت از طرف دیگر تاثیر این متغیرها برافراد مختلف باشرایط گوناگون یکسان نمی باشد به عبارتی باید عواملی همچون شخصیت، حمایت اجتماعی پایداری هیجانی حمایت اجتماعی و مهارتهای مقابله ای مثل روشهای حل مساله و چگونگی مواجهه با فشار روانی را در نقش متغیرهای واسطه ای مورد توجه قرا ردا د.