سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین حسنی – دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

سلامت دو واژه ی جدیدی است که برای توصیف دگرگونی های بنیادین ناشی از ورود وب نسل دوم و یا وب اجتماعی به عرصه ی پزشکی و سلامت مطرح شده اما ابعاد مفهومی چندان روشن نیست هدف اصلی این پژوهش شناخت ابعاد مفهومی سلامت دو معرفی کارکردهای شبکه های اجتماعی سلامت و انواع آنها است دراین پژوهش کیفی برای بررسی ابعاد مفهومی و تعریف سلامت دو ۲۲ منبع منتخب تحلیل محتوای کیفی شده و از موتور جستجوی گوگل نیز برای بررسی گستره کمی سلامت دو و شناسایی شبکه های اجتماعی پربازدید استفاده شده است این بررسی نشان داد که درتعاریف مختلف واژه سلامت دو برهم آفرینی دانش سلامت درشبکه های اجتماعی و مشارکت فعال بیمار آن و متخصصان سلامت درفرایند پیشگیری تشخیص و درمان بیماری هاتاکید شده است همچنین شبکه های اجتماعی تخصصی و عمومی سلامت موجب حذف سلسله مراتب بین متخصصان سلامت و بیماران می شود و ضمن کمک به مدیریت سلامت فردی کارکردهایی همچون افزایش نوآوری درسلامت افزایش سرعت تشخیص و بهبود بیماری همگانی شدن دانش سلامت و ارتقا سطح عمومی سلامت درجامعه را ایفا می کند.