سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناهید زمانی نژاد – کارشناس ارشد صنایع غذایی
سیدحمید جوادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
طیبه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سلامت جسمی و امنیت غذایی ازعوامل موثردربراورد توسعه انسانی است بحران خاموشی گرسنگی یک ششم انسان های کره زمین را درگیرکرده و صلح و امنیت را به مخاطره انداخته است محیط طبیعی و شرایط زیستی می تواند درتغذیه انسان نقش بسزایی داشته باشد مردم مرزنشین شرق کشور که ازقهر طبیعت و شرایط مرز برخوردارند درامر تغذیه و تامین موادغذایی همواره با مشکل مواجه هستند به همین خاطر باید با شناخت توان منطقه درتامین موادغذایی شناخت نیازهای تغذیه ای ویژه مناطق گرم و خشک بهره گیری از ذائقه مردم آن سامان به مدیریت بهداشت غذایی و سلامت آنها پرداخت هدف این تحقیق شناخت منابع غذایی ذائقه مردم معرفی نوع ترکیبات و موادغذایی سازگار و موردن یاز بدن انسان ساکن درمناطق گرم و خشک چگونگی نگهداری موادغذایی دراین شرایط شناخت طبیعت غذایی گیاهی و حیوانی مردم ساکن دراین مناطق بوده تا بتواند ما را به راهکاری برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی های مناطق مرزی شرق کشور رهنمون سازد.