سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ایرج مهدوی – هیئت علمی دانشگاه علوم فنون مازندران
سیدمحمد باقری – هیئت علمی دانشگاه پیا نوربابل
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده ازفواید آن درحوزه های مختلف باعث ایجاد حوزه های کاربردی دردهه اخیر شده که دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی و سلامت الکترونیکی درحوزه سلامت بمنظور بهبود کیفیت خدمات سلامت و به تبع آن ارتقای سطح سلامت جامعه است درراستای پیوند سلامت با فن آوری اطلاعات امروزه دراکثر کشورهای صنعتی جهان بویژه کشورهای اروپایی کارتهای هوشمند جایگاه ویژه اید رنظام سلامت دارند کارتهای هوشمند یکی ازجدیدترین پدیده های تکنولوژیکی هستند کهدرآینده ای نزدیک تاثیری محسوس برزندگی انسان مدرن خواهند نهاد کارت هوشمند سلامت درراستای دسترسی آسان تر برزندگی انسان مدرن خواهندنهاد کارت هوشمند سلامت درراستای دسترسی آسان تر به اطلاعات افراد و با هدفکاهش سوءاستفاده ازدفترچه های درمان صادروجایگزین دفترچه های بیمه می شود درمقاله حاضر ضمن مروری مختصرومستندبرادبیات موضوعی مربوط به سلامت سلامت الکترونیک و مزایای آن به معرفی کارت هوشمند سلامت و مزایای آن پرداخته میشود.