سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پروانه روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد
آزاده خاکی – دکتری معماری، استادیارگروه معماری ،دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد
حسین پور مهدی قائم مقامی – دکتری معماری، استادیارگروه معماری ،دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد

چکیده:

در جهان امروز، افزایش جمعیت همراه با پیشرفت روز به روز تکنولوژی است و مطرح شدن محدودیت امکانات طبیعی، سیر ساختمان سازی را به این سمت پیش می برد که با استفاده از شیوه های نوین طراحی، قابلیت استفاده بهینه از فضا به حد اکثر ممکن برسد. این تفکر، معماران و طراحان سازه را به این سمت سوق می دهد که از ایده ها ، فرم و اشکالی استفاده کنند که حداقل اتلاف فضایی و مصالح را داشته باشند و حد اکثر کارایی و امکانات را ارائه دهند. یکی از مسائلی که ذهن بسیاری از معماران و طراحان را به خود مشغول نموده است، امکان ایجاد فضاهایی با سقف های انعطاف پذیر و جمع شونده است که بهره مندی از هوا و نور خورشید را برای مواقعی که شرایط مساعد باشد امکان پذیر نماید و همچنین پیشنهاد کاربری های گو ناگون با شرط سازگاری فعالیت ها با هم را به استفاده کنندگان از آن فضای معماری بدهد. در این راستا از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی- تحلیلی) با استفاده از مطالعات کتابخانه ای اسنادی در چارچوب پژوهش های کاربردی استفاده خواهد شد. در نهایت با ارائه چند نمونه موردی به تجزیه و تحلیل ساختار های متحرک با توجه به نظرات پیشروان در این زمینه پرداخته و در گام های بعدی، بررسی این ساختار ها برای رسیدن بهارتقاع عملکردی معماری در فضا های چند منظوره مورد توجه قرار داده شده است.