سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فهیمه حسینی – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

باوجود آن که زنان نیمی ازجمعیت فعال جهان را تشکیل میدهند اما میزان حضور آنها دررده های مدیریتی بسیار ناچیز است و ازآنها بطور مساوی دراداره امور سازمان ها استفاده نمی شود البته درسالهای اخیر حضور زنان درمحیط کار چشمگیرتر شده است و روز بروز تعدادآنها افزوده می شود اما میزان پیشرفت آنها درمشاغل مدیریت متناسب باتعدادآنها درسازمان ها نیست و ورود آنان به رده های بالای سازمانی مسائل زیادی را با خود به همراه داشته است پژوهشها نشان میدهد مدیریت آینده نیازمند استفاده بیشتر ازنیروی بالقوه زنان درمدیریت است زنان درحرکت به سمت مشاغل مدیریت با مشکلات زیادی روبرو می شوند درحالیکه این موانع برای مردان جامعه وجود ندارد.