سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین صراف زاده – دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
ابراهیم رحمانی –

چکیده:

رهاسازی انتی بیوتیک هادر محیط زیست سبب الوده نمودن منابع ابی شده و منجربه افزایش مقاومت میکروبی در برابر این مواد می شود در بین انتی بیوتیک ها سفتازیدیم به دلیل حلالیت بسیار بالای آن در آب دارای هدررفت بالایی بصورت محلول در آب پس از مرحله کریستالیزاسیون است هرچند با سانتریفیوژ سعی می شود برخی از ذرات کریستالی به فرایند برگردانده شود اما دفع این ماده در غلظت اشباع آن و همراه با پساب سانتریفیوژ صورت می پذیرد دراین تحقیق امکان جداسازی سفتازیدیم موجود در پساب دارویی توسط عملیات نانوفیلتراسیون مورد بررسی قرارگرفته است تا هم دورریز محصول بازیابی شود و هم از الودگی محیط زیست و اختلال در سیستم تصفیه فاضلاب جلوگیری به عمل اید تاثیر شرایط عملیاتی از قبیل فشار عملیاتی و غلظت پساب انتی بیوتیک برروی عملکرد غشا نانوفیلتر که شامل درصد دفع و شار تراویده می باشد. بررسی شده است از نتایج ارائه شده برای این غشا نانوفیلتر مشخص شد که فشار عملیاتی و همچنین غلظت خوراک تاثیر زیادی بر عملکرد این غشا روی پساب دارد بدین صورت که افزایش فشار باعث افزایش فلاکس تراویده و درصد دفع غشا می شود نتایج نشان دهنده مناسب بودن این غشا جهت جداسازی سفتازیدیم است.