مقاله سعادت و معنا در مکتب ابن عربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در الهیات تطبیقی از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: سعادت و معنا در مکتب ابن عربی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعادت
مقاله شقاوت
مقاله شریعت
مقاله حقیقت
مقاله رحمت
مقاله غایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کسایی زاده مهدیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: علیزمانی امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله «معنای زندگی»، در سه مفهوم ارزش، فایده و غایت زندگی، «سعادت» انسان را مورد پرسش قرار می دهد. در نگاه ابن عربی، معرفت کشفی نسبت به حقیقت که علم همراه با ایمان نیز خوانده می شود، چنان اصالتی دارد که شرط لازم و کافی برای سعادت به شمار می رود. با این حال، ابن عربی از سعادت دیگری نیز سخن می گوید که همگانی است. وی که عقیده دارد سعادت و شقاوت خالص مربوط به آخرت است، شقاوت اخروی را موقت و بر اساس رحمت الهی، منتهی به سعادت می داند و باور دارد که جهان برای سعادت به وجود آمده است و به این غایت دست خواهد یافت. از آرا او درباره سعادت بر می آید که احساس رضایت نسبت به زندگی و به عبارت دیگر، احساس سعادت مستلزم معرفت قلبی است که ارزش زندگی را نیز آشکار می کند و در عین حال، غایت سعادتمندانه انسان، ابزاری بودن زندگی او برای دستیابی به غایت الهی را منتفی می سازد.