مقاله سعادت از دیدگاه ابن سینا و آگوستین: مطالعه مقایسه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: سعادت از دیدگاه ابن سینا و آگوستین: مطالعه مقایسه ای
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعادت
مقاله لذت عقلی
مقاله معرفت خداوند
مقاله نجات
مقاله ابن سینا
مقاله آگوستین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سخایی سیده مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سینا فیلسوف بزرگ عقل گرای مسلمان سعادت انسان را رسیدن وی به کمال قوه عاقله و اتحاد با عالم عقول مجرده می داند. از نظر او سعادت امری ذو مراتب است و کامل ترین و عالی ترین مرتبه آن سعادت عقلی است. همچنین وی بیان می دارد سعادت و شقاوت مطلق تنها در آخرت قابل تحصیل است. در مقابل این دیدگاه ابن سینا که در بستر عقلانیت مبتنی بر وحی شکل گرفته است، آگوستین فیلسوف ایمان گرای مسیحی نیز سعادت را شناخت خدا و تقرب به او می داند. او نیز این نوع سعادت را در این جهان خاکی قابل حصول ندانسته و ثبات و آسایش حقیقی را به جهان دیگر موکول می کند. از نظر آگوستین گرچه همه انسان ها به دنبال سعادت اند، اما سعادت حقیقی تنها از طریق مسیحیت امکان پذیر است. بررسی مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه نشان می دهد که هر یک از این دو فیلسوف با مبانی فکری خاص خود که عمدتا در بستر دینی ایشان شکل گرفته است بر معرفت و شناخت به عنوان سعادت حقیقی تاکید کرده اند.