سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهیار سجادیان – کارشناسی ارشد GISوسنجش از دور
پروین گلی زاده – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
ناهید سجادیان – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دریا قرن ها در نظر انسان چون سد بی آرامی بود که نخست ما نعی در راه کوشش هایش برای شناسایی جهان به شمار می رفت.ولی بعدآ وی را در کوشش های مزبور یاری داد.انسان همچنین دریافت که دریا یک منبع غذایی بسیار غنی است که می توان آن را با تلاش فراوان برای تکمیل تولیدات غذایی خشکی وآب شیرین مورد بهره برداری قرار داد.اما افرایش بی رویه آلودگی آبها در قرن نوزدهم باعث شد که اکثر رودخانه ها از موجودات زنده خالی شوند.علاوه براین آلودگی دریاها نیز روز به روز در حال افزایش است،زیرا آلودگی نفتی روبه ازدیاد است.خلیج فارس به عنوان یکی ار استراتژیک ترین آبراهه های جهان به لحاظ زیست محیطی نیز دارای اکوسیستمی منحصربفرد می باشد.اما مسئله این است که این اکوسیستم آبی منحصربفرد به شدت دچار آلودگیهای زیست محیطی به ویژه دچار آلودگی های نفتی است.لذا به نظر می رسد از آنجا که پدیده مخرب آلودگی پدیده ای چند بعدی است،بنابراین برخورد جامع با آن بتواند تا حدود زیادی راهگشا باشد.لذا این تحقیق با بهره گیری از روشی تحلیلی-کاربردی و پژوهش در اسناد کتابخانه ای واینترنتی با تاکید بر آلودگیهای نفتی به هدف ارائه سطوح جامعی در جهت اصلاح تخریب محیط زیست خلیج فارس به تحقیق پرداخت.در این راستا در ابتدا مبانی نظری آلودگی وآلودگیهای نفتی وسپس آلودگیها ومنابع آلاینده خلیج فارس واثرات وهزینه های آلودگی خلیج فارس طرح گردید.سپس به راهکارهای جامع مقابله با آلودگی نفتی خلیج فارس در محورهای سیاست(داخلی-خارجی)،قوانین(داخلی-خارجی)،مدیریت زیست محیطی،آموزش(عمومی- تخصصی)،راهکارهای فیزیکی،راهکارهای شیمیایی وراهکارهای زیستی در دوقالب راهکارهای فنی وغیرفنی پرداخته شد.براساس نتایج تحقیق ضمن اولویت بخشی به پیشگیری ،بهره گیری از دید سیستمی وجامع نگر و با بهره گیری مناسب وبجا از مجموعه ای از راهکارهای فنی وغیر فنی در مواجهه با پدیده چند بعدی آلودگی نفتی خلیج فارس قادر است تا حدود زیادی راهگشا باشد.در انتها نیز راهکارهای عملی نیز پیشنهاد گردید