سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زین العابدین رحمانی – هیئت علمی دانشگاه پیام نورساری
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسطح بین سازمانی پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی تلقی میشود اهمیت ویژه ای یافته است که نمونه های آن نیز درروابط زنجیره تامین شبکه های نوآوری و یا پیمانهای بین سازمانی مانند مشارکت پروژه ای دیده میشود قدمت بحث درخصوص روابط بین سازمانی به اوایل قرن بیستم و یاحتی قبل از آن برمیگرد روابط و شبکه های بین سازمانی به اشکال و مبانی مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند اگرچه این تنوع درتجزیه و تحلیل می تواند باعث درک بهتری از سوابق پویایی ها و اثرات روابط و شبکه های بین سازمانی می شود اما همچنین منجر به ایجاد مشکلاتی درجهت ارایه یک تئوری جامع و مورد قبول همه دانشمندان شده است درمقاله حاضربا هدف شناخت و معرفی شایع ترین اشکال همکاریهای بین سازمانی موجود دردنیای واقعی مستند به مباحث تئوریکی مربوط سعی برآن داریم تا به منظور ارایه یک جهت گیری کلی نسبت به روابط و شبکه های بین سزامانی چارچوبی ارایه دهیم که بتواند با طبقه بندی و تشریح موضوعات و سطوح مختلف تجزیه و تحلیل به فرایند یکپارچه سازی و ارایه یک تئوری جامع درمورد روابط و شبکه های بین سازمانی یاری نماید.