سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

در سال های اخیر تعیین تامین کنندگان به عنوان استراتژی قابل توجهی برای سازمان ها مطرح شده است. انتخاب تامین کننده نوعی فرآیند ارزیابی است که براساس معیارهای بسیاری صورت میگیرد و در این انتخاب اغلب از داده های مبهم و نامشخص استفاده می شود اما از آنجاییکه این معیارها بیشمارند و ارتباط بین معیارهای اصلی و فرعی پیچیده است بیشتر مدل های تعیین کننده متداول نمیتوانند در تشخیص درست تعاملات معیارهای فرعی به ما کمک کنند. روش های موجود در این مقاله به بررسی این مساله در قالب مساله انتخاب تامین کننده می پردازد در ابتدا پس از شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان از مدل ساختاری تفسیری )ISM) برای به تصویر کشیدن روابط میان معیارهای فرعی و سطح بندی آنها استفاده می کنیم. سچس برای تعیین وزن معیارها از ارزش های گفتاری استفاده میکنیم که منطبق با اعداد فازی مثلثی می باشد. بعد از آن وزن نسبی هر یک از معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) محاسبه می گردد و در نهایت بهترین تامین کننده براساس مجموع امتیازات اکتسابی تعیین می شود. در پایان یک مثال محاسباتی ارائه شده است تا رویه پیشنهادی را شفاف سازد و مشخص شود که این روش ابزار مناسبی برای مساله انتخاب تامین کنندگان می باشد.