سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمانی فضلی – استادیاردانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.
هدایت الله درویشی – کارشناسی ارشدمعاونت برنامه ریزی و نظاررت راهبردی رییس جمهور
مصطفی بیغم – کارشناسی ارشد معاونت برنامه ریزی و نظاررت راهبردی رییس جمهور،
مریم بیرانوندزاده – پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان،

چکیده:

به منظور برنامه ریزی و توسعه مناطق و نواحی، شناخت امکانات و تنگناها و تعیین میزان محرومیت و برخورداری از شاخص های مورد بررسی در برنامه ریزی هر منطقه، در مرحله اول اهمیت قرار دارد . شناخت، اولین قدم در امر برنامه ریزی است و با شناختویژگی های یک نقطه، با دید بازتری می توان برای توسعه و پیشرفت آن منطقه برنامه ریزی نمود . در این پژوهش، رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی به منظور تعیین جایگاه از نظر دسترسی روستاهای آن به انواع خدمات و توسعه نسبی صورتگرفته است. بررسی شاخص های برخورداری و نحوه توزیع خدمات و امکانات روستایی با استفاده از روش مقایسه ای تحلیلی و با -روش وزن دهی آنتروپی و تکنیک تاپسیس انجام گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این واقعیت است که از بین هفده شهرستان استان آذربایجان غربی ، شهرستان نقده با فاصله زیادی از دیگر شهرستان های استان، توسعه یافته ترین سکونتگاه های روستایی استان را در خود جای داده است. برپایه شاخص های برخورداری از امکانات و خدمات به کار گرفته شده در این تحقیق، شهرستان چالدران شامل توسعه نیافته ترین روستاهای استان است.