مقاله سطح بندی و تحلیل شاخص های مسکن روستایی استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: سطح بندی و تحلیل شاخص های مسکن روستایی استان اصفهان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل عاملی
مقاله تحلیل خوشه ای
مقاله شاخص های مسکن
مقاله نواحی روستایی استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیدایی سیداسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مقدم زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعیت مطلوب مسکن در نواحی شهری و روستایی یکی از شاخص های توسعه اقتصادی اجتماعی در کشورهای جهان محسوب می شود. تدوین یک برنامه جامع در بخش مسکن به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب مستلزم شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد گسترده این بخش است. از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی های منطقه ای، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها که نشان دهنده وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است راهنمایی موثر برای بهبود برنامه ریزی مسکن آینده است. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن به بررسی وضعیت مسکن مناطق روستایی شهرستان های استان اصفهان و سطح بندی نواحی روستایی آن با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر روش اسنادی، توصیفی و همبستگی است و اطلاعات مورد نیاز از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ استان اصفهان استخراج شده است که از میان ۵۲ متغیر مربوط به مسکن، ۱۸ شاخص استخراج شده و مناسب بودن آنها از طریق آزمون KMO ارزیابی شده است. شاخص های انتخابی با روش تحلیل عاملی به ۵ عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعا ۸۶٫۲۴۹ درصد واریانس را در بر می گیرند. در بین ۵ عامل فوق، عامل زیربنایی به تنهایی ۲۶٫۴۱۴ درصد واریانس را پوشش می دهد که تاثیرگذارترین عامل در مطالعه است. به منظور سطح بندی نواحی همگن روستایی از روش تحلیل خوشه ای استفاده و نقاط روستایی استان به ۷ گروه همگن طبقه بندی شده اند که بر اساس آن مناطق روستایی شهرستان اصفهان در بالاترین سطح و مناطق روستایی شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون، نطنز، کاشان، خوانسار، آران و بیدگل، گلپایگان و سمیرم سفلی در پایین ترین سطح از نظر برخورداری از شاخص های مسکن قرار دارند.