مقاله سطح بندی فضایی برخورداری روستاهای هدف گردشگری استان سیستان بلوچستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: سطح بندی فضایی برخورداری روستاهای هدف گردشگری استان سیستان بلوچستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرشگری روستایی
مقاله سطح بندی
مقاله روستاهای هدف گردشگری
مقاله سیستان وبلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پریزادی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی درمیان مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری دارای اشکال متنوعی است که بخشی از آن گردشگری روستایی است. این نوع از گردشگری، در محیط های روستایی و حوزه های غیر شهری صورت می گیرد.به همین دلیل تعیین روستا های هدف گردشگری در هر استان و توجه ویژه به این روستاها در قالب تهیه طرح ویژه و جانمایی مراکز خدماتی مخصوص گردشگران وتعیین فضاها ومسیرهای گردشگری از جمله سیاست های متولیان گردشگری کشور می باشد هدف این مقاله ضمن معرفی وتحلیل ویژگی های روستاهای هدف گردشگری استان سیستان وبلوچستان، سطح بندی فضایی، گردشگری در خصوص میزان برخورداری یا محرومیت می باشد دراین راستا، مراکز خدمات رسان و فضای گردشگری روستاهای مورد مطالعه، وضعیت تاسیسات و زیرساخت ها مورد بررسی واقع گردیده است روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز، ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی است. یافته های تحقیق، از بررسی توانایی های این روستاها در زمینه صنعت گردشگری، حاکی از این واقعیت است: که این روستاها، به لحاظ موقعیت جغرافیایی، گذشته تاریخی، داشتن پتانسیل های طبیعی، ظرفیت جذب سرمایه گذاری را دارا هستند واز سوی دیگر نتایج حاصل از سطح بندی برخورداری روستاهای مورد مطالعه حاکی است که روستاهای ناهوک و آ بادان در سطح برخوردار و روستاهای کجور ولادیز محروم تر هستند.