مقاله سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی در بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی در بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اسکالوگرام
مقاله بهداشت و درمان
مقاله شاخص های ساختاری
مقاله توسعه یافتگی
مقاله آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حموزاده پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی هوسین نصرت
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی فر جمیل
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه توسعه یافتگی مناطق نسبت به یکدیگر است. یکی از شاخص های اصلی توسعه، شاخص سلامت و به نوعی میزان بهره مندی جامعه از خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی است.
هدف: مطالعه به منظور سطح بندی شهرستان های استان آذربایجان غربی در بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال ۱۳۹۰ در استان آذربایجان غربی انجام شد. اطلاعات شاخص های مورد بررسی (نهادی، نیروی انسانی و بهداشت روستایی) از سالنامه آماری ۱۳۸۷ استان و اطلاعات جمعیتی شهرستان ها از مستندات مرکز آمار کشور جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از مدل اسکالوگرام و نرم افزار اکسل تحلیل شدند و نقشه با کمک نرم افزار Arc GIS ترسیم شد.
یافته ها: شهرستان مهاباد با ۹۷ امتیاز، بیش تری ن و شهرستان پیرانشهر با ۳۹ امتیاز، کم ترین میزان بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان را به خود اختصاص دادند. در مجموع %۴۲ شهرستان های استان در سطح توسعه نیافته و کم تر توسع ه یافته و تنها %۲۱ آن ها در سطح توسعه یافته قرار داشتند. از بین شاخص های مورد بررسی، بیش ترین توسعه یافتگی مربوط به شاخص های بهداشت روستایی و کم ترین توسعه یافتگی مربوط به شاخص های نیروی انسانی و نهادی بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، اختلا ف و شکاف زیادی از نظر بهره مندی از شاخص های ساختاری بهداشت و درمان بین شهرستان های استان آذربایجان غربی وجود داشت. لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزی های توسعه محور متناسب با سطوح توسعه یافتگی این شهرستان ها اجرا شود.