سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا شهباززادگان – کارشناس ارشدمامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:

بهداشت باروری ازجمله محورهای اساسی سلامت زنان است یکی ازناشناخته ترین ابعاد جامعه ما مشکلات و نیازهای مربوط به آگاهی نگرش و عملکرد باروری جنسی جوانان است هدف ازاین مطالعه تعیین میزان آگاهی دانشجویان در موردبهداشت باروری می باشد دراین مطالعه توصیفی مقطعی ۵۰۰ نفر از دانشجویان دختر از دانشکده های دانشگاه غیرپزشکی فنی و مهندسی و علوم انسانی اردبیل شرکت نمودند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود پرسشنامه حاوی سوالات دموگرافیک و سنجش آگاهی در حیطه بهداشت باروری شامل مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج روشهای پیشگیری از بارداری بیماریهای مقاربتی و ایدز بارداری مراقبت از نوزادان تغذیه با شیر مادر و یائسگی بود که توسط خود دانشجویان تکمیل گردید اطلاعات با استفاده از آزمونهای توصیفی و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.