مقاله سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت E در بیماران همودیالیزی شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت E در بیماران همودیالیزی شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتیت E
مقاله همودیالیز
مقاله الایزا
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهمتن علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: کلیشادی میشار
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری هادی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی علی جان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هپاتیت E یکی از شایع ترین عفونت های ویروسی در بزرگسالان می باشد. این عفونت در زنان باردار و افراد دریافت کننده پیوند دارای اهمیت است. اگر چه انتقال ویروس هپاتیت E بیشتر از طریق مدفوعی – دهانی می باشد، به تازگی گزارش هایی مبنی بر انتقال این ویروس از راه خون منتشر شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس هپاتیت E در بیماران همودیالیزی شهرستان گرگان می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۱۵۰ بیمار دیالیزی از بیمارستان پنج آذر شهرستان گرگان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. بررسی آنتی بادی بر علیه HEV به روش الایزا انجام شد.
یافته ها: از ۱۵۰ بیمار مورد مطالعه، ۶ نفر (%۴) از نظر آنتی بادی بر علیه HEV مثبت بودند. ارتباط معنی داری بین افراد آنتی HEV مثبت و سن، جنس، قومیت، زمان شروع دیالیز و تعداد دیالیز در یک هفته وجود نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر اولین گزارش از وجود هپاتیت E در بیماران دیالیزی منطقه بوده و نشان دهنده فراوانی کمتر ویروس هپاتیت E در افراد همودیالیزی در مقایسه با زنان باردار و سنین باروری در منطقه است.