سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علی دهقانی – دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

شرایط فعلی کشور ما از لحاظ اقتصادی شرایط ویژه ای است. تحریم های بین المللی و محدودیت های مبادلات بین المللی توجه به اهمیت تولید وسرمایه گذاری را دوچندان میکند. مفهوم حمایت از تولید داخلی در شرایطی ایجاد می شود که محصولات تولید شده در داخل قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را داشته باشند. یکی از راهکارها در این زمینه، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذار داخلی و نیز جذب سرمایه گذاری داخلی جهت تولید کالاست . سرمایه گذاری خارجی نه تنها مغایر استقلال و عزت جامعه نیست ، بلکه می تواند از طریق مزایا و فوایدی که برای اقتصاد کشور فراهم می سازد میزان تولید و اشتغال کشور را افزایش دهد و در نتیجه از طریق افزایش رفاه مردم در ارتقا ء سطح زندگی آنها مؤثر واقع شود.لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین تئوریک و نظری سرمایه گزاری و توان ارتقاء ان پرداخته شده است.