سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی علی نژاد سارو کلائی – دانجوی دکترای حسابداری،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیما قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محسن ساویز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

امروزه با تکامل پیوسته اینترنت و تجارت الکترونیکی سرمایه گذاری در سامانه های فناوری اطلاعات به طور پیوسته افزایش یافته است.سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهای آن برای سازمان می باشد.روش های گوناگونی جهت ارزیابی تاثیر عملکرد سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات هم در سطح واحد تجاری و هم فرایند های آن وجود دارد.بهایابی بر مبنای فعالیت یکی از این روشهاست که برای ارزیابی صحیح بهای فعالیت هاو فرایند ها مفید است.اما ایراد اساسی این سیستم اتکای به بر اوردها است.برای رفع ایراد عدم اطمینان و عدم صحت داده ها در تخمین ها تئوری منطق فازی ارائه شده است.این مقاله یک چار چوبی برای ارزیابی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و بررسی تجزیه تحلیل داده زنجیره با بهایابی بر مبنای فعالیت و منطق فازی ارائه نموده است.