سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدحسین حسینیان –
حسین عسکریان ابیانه –
کاظمی مظلومی – دانشگاه زنجان

چکیده:

درشبکه هایتوزیع راهکارهای مختلفی جهت افزایش قابلیت اطمینان و تامین هرچه مطلوبتر انرژی الکتریکی وجود دارد دراین مقاله کاهشنرخ بروز خطا درخطوط هوایی انتقال نیرو به عنوان راهکارپیشنهادی افزایش قابلیت اطمینان انتخاب شده است باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری بهینه و محدودیت منابع مالی درابعاد عملیاتی تابع هدفی متناظر با هزینه های انرژی توزیع نشده و هزینه های ناشی ازکاهش نرخ بروز خطا تعریف میگردد تابع هدف به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه می شود فرایند بهینه سازی باری فیدرنمونه اقدرسیه که بخشی از شبکه توزیع برق نیروی غرب استان تهران است انجام گرفته است نتایج بهینه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی روشی موثردرزمینه افزایش حداکثری قابلیت اطمینان همزمان با کاهش حداکثری هزینه های تحلیلی به شرکت های توزیع می باشد درحقیق نتایج بهینه سازی تابع هدفمعین می کند که گلوگاه های سیستم چه شاخه هایی بوده و همچنین بهبود نرخ بروز خطا درسیستم درچه شرایطی توجیه اقتصادی دارد.