سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا کیخای فرزانه – عضوهیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدمجتبی کیخای فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتنکا

چکیده:

محققان بنارا براین واقعیت می گذارند که سرمایه گذاری در افراد بسیار سودمندتر از سرمایه گذاری درسایر شاخصه های اقتصادی است. اینکه چرا توسعه اقتصادی و جهانگردی بسیاری از کشورها بر مبنای دانش قرار گرفته زمانی آشکار می شود که به مورد فوق این واقعیت را اضافه می کنیم که دانش اکتسابی با سرعت بسیار زیادی از مد می افتد. همه ما معتقدیم که سرمایه گذاری در افراد یا به عبارتی سرمایه گذاری در دانش ارائه دهنده سودی قابل مقایسه بوده و آینده از برای جوامع داناست. هزینه کسب دانش زیاد، اما هزینه نادانی بسیار زیادتر است