سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،ایران

چکیده:

بسیاری از پژوهشگران یک رابطه بین عملکرد مالی شرکت و مسئولیت های اجتماعی شرکتی یا سرمایه فکری یافته اند اما این مطالعه پژوهشی این موضوع را مورد بررسی قرارمیدهد که آیا بین سرمایه فکری و اجزای آن و افشای مسئولیت های اجتماعی شرکتی رابطه ای وجود دارد یا خیر شاخص افشای مسئولیت های اجتماعی شرکتی برتجزیه و تحلیل محتوای گزارش سالانه یک شرکت مبتنی است از سوی دیگر ضریب ارزش افزوده فکری از اطلاعات مالی به دست آمده است نتایج نشان میدهد که سرمایه فکری ارتباط معنی داری با افشار مسئولیت های اجتماعی شرکتی ندارد با این حال یکی از اجزای آن یعنی کارایی سرمایه به کاربرده شده تاثیر قابل توجهی برافشاری مسئولیت های اجتماعی شرکتی داشت درحالیکه دو جزء دیگر سرمایه فکری یعنی کارایی سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری برافشای مسئولیت های اجتماعی شرکتی هیچ تاثیر قابل ملاحظه ای نداشتند.